2018-2019 Öğretim Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı

 

2018-2019 Öğretim Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik"in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'nın 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

• Yürütme Kurul Kararı İçin tıklayınız

• Örnek proje Tabanlı Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu için tıklayınız.

Form bilgi amaçlıdır. Proje için form girişinin YÖKSİS sistemi üzerinden 26 Şubat 2018-09 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilerek başvuru çıktılarının üniversitemiz Mevlana Koordinatörlüğüne en geç 10 Nisan 2018 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

• Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Alan Kodları için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT: Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne iletilmeyen Proje başvurularının YÖKSİS girişi yapılsa bile YÖK tarafından işleme alınamayacaktır.

               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018