2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı

2020-2021 Öğretim Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Çağrısı Hk. 

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'nın 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler YÖK Yürütme Kurulu'nun 04.03.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

  • YÖK Yürütme Kurulu Kararı, Örnek Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu Öncelikli Tematik Alanlar için tıklayınız.

 

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu'na 17 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar https://yoksis.yok.gov.tr adresinden başvuru yapması; sistem üzerinden girişleri eksiksiz yapılan başvuru form çıktılarının Mevlana Kurum Koordinatörlüğü ve Rektörlük aracılığıyla üst yazı ekinde YÖK Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN

1. Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim elemanlarının "YÖKSİS" üzerinden kendi şifreleri ile açılan ekranda "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı" sekmesinde "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu"nda istenen verilerin girişlerini eksiksiz yapmaları;

 

2. Başvuru Formunun eksiksiz doldurulmasının ardından Formun çıktısının alınarak Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü ve Rektörlük aracılığı ile üst yazı ekinde YÖK'e iletilecektir.

 

ÖNEMLİ: Rektörlük üst yazı ekinde iletilmeyen Proje başvuruları YÖK tarafından kesinlikle  işleme alınmayacaktır.


     İletişim:       Mevlana Kurum Koordinatörlüğü

                       Rektörlük 1. Kat

      Tel:            0348 814 26 66/1348

      E-Posta:      mevlana@kilis.edu.tr 

               

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022