2020-2021 Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Öğrenci Hareketliliği Başvuruları

 


 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

2020-2021 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

 


Mevlana Değişim Programı öğrenci öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumunun Mevlana değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin Mevlana Programı kapsamında anlaşma yaptığı üniversitelerin ve bölümlerin listesi için lütfen mevlana programı anasayfasını ziyaret ediniz.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler Mevlana Programı öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanabilirsiniz)

  

MEVLANA DEĞİŞİM ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

  1.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencisi olmak.
  2. En az ikinci sınıf öğrencisi olarak faaliyetten yararlanmak (1. Sınıf öğrencileri, 2. Sınıfta gitmek üzere başvurabilir.)
  3. Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.0 Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 3.0/4.0
  4. Daha önce herhangi bir değişim programından (Farabi veya Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği) faydalanmış olmak, başvuru için engel teşkil etmemektedir.

Mevlana Programı Öğrenim Hareketliliği için Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK)  Üniversitemizin kazanan öğrenci listeleri onaylanıncaya kadar tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Mevlana Programı öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. 2020/2021 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi             : % 50

Dil seviyesi                                   : % 50

Öğrencinin alttan dersi olması Mevlana programından faydalanmasına mani değildir.

 

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan burslar varsa geri talep edilir.

Başvurular mevlana web sayfamızda yer alan (http://mevlana.kilis.edu.tr) Mevlana Programı Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması suretiyle yapılacaktır. Öğrencilerin 17 Şubat- 06 Mart 2020 tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan öğrencileri değerlendirmede kullanılacak ağırlıklı puanlar % 50 Akademik başarı düzeyi ve % 50 Dil seviyesi şeklindedir.

Başvurusunu başarıyla gerçekleştirmiş olan adaylar 11 Mart 2020 Çarşamba günü Mühendislik Mimarlık Fakültesi CZ 09 nolu sınıfta Mevlana Yabancı Dil Sınavına gireceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI: 

Mevlana Programı Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde yurtdışında öğrenim görmek isteyen ve yukarıdaki şartları taşıyan öğrencilerin

- Fotoğraflı Başvuru formu  (Tıklayınız) (2 Adet)  Lütfen başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurunuz.

-Onaylı Transkript Belgesi (2 Adet)

ÖRNEK SORULAR ve ANLAŞMA LİSTESİ:

Mevlana İngilizce Dil Sınavı Örnek Soruları İçin Tıklayınız

İngilizce Örnek Sorular 2                             Tıklayınız 

Ülkelere göre burs miktarları için                   Tıklayınız

 

Mevlana Değişim Programı

2020-2021 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Tarih

Faaliyetler 

17 Şubat-  

06 Mart 2020

 

Başvuruların kabulü

11 Mart 2020

  Çarşamba

Mevlana Yabancı Dil Sınavı: 11 Mart 2020 Çarşamba saat 14:00'de

Mühendislik Mimarlık Fakültesi CZ 09 nolu sınıf


Önemli Not:

Mevlana Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği seçim sonuçlarının YÖK tarafından onaylandıktan sonra Dış İlişkiler Ofisi tarafından www.kilis.edu.tr ve mevlana.kilis.edu.tr isimli web adreslerinden ilan edilecektir.

 

Not 1. Söz konusu tarihler Mevlana Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için geçerlidir.

Not 2. Mevlana Değişim Programı ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için http://mevlana.kilis.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

 

 

               

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021