2018-2019 Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SINAV TAKVİMİ

 


Mevlana Değişim Programı öğrenci öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumunun Mevlana değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin Mevlana Programı kapsamında anlaşma yaptığı üniversitelerin ve bölümlerin listesi için lütfen mevlana programı anasayfasını ziyaret ediniz.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler Mevlana Programı öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanabilirsiniz)

  

MEVLANA DEĞİŞİM ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

  1.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencisi olmak.
  2. En az ikinci sınıf öğrencisi olarak faaliyetten yararlanmak (1. Sınıf öğrencileri, 2. Sınıfta gitmek üzere başvurabilir.)
  3. Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.0 Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 3.0/4.0
  4. Daha önce herhangi bir değişim programı Farabi veya Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden faydalanmış olmak, başvuru için engel teşkil etmemektedir.

Mevlana Programı Öğrenim Hareketliliği için Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK)  Üniversitemizin kazanan öğrenci listeleri onaylanıncaya kadar tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Mevlana Programı öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. 2018/2019 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi             : % 50

Dil seviyesi                                   : % 50

Öğrencinin alttan dersi olması Mevlana programından faydalanmasına mani değildir.

 

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan burslar varsa geri talep edilir.

Başvurular mevlana web sayfamızda yer alan (http://mevlana.kilis.edu.tr) Mevlana Programı Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması suretiyle yapılacaktır. Öğrencilerin 05 Şubat- 23 Şubat 2018 tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan öğrencileri değerlendirmede kullanılacak ağırlıklı puanlar % 50 Akademik başarı düzeyi ve % 50 Dil seviyesi şeklindedir.

Başvurusunu başarıyla gerçekleştirmiş olan adaylar 28 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yer alan A blok 105 nolu derslikte Mevlana Yabancı Dil Sınavına gireceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI: 

Mevlana Programı Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde yurtdışında öğrenim görmek isteyen ve yukarıdaki şartları taşıyan öğrencilerin

-Başvuru formu (Tıklayınız) (2 Adet)  

-Transkript (2 Adet)

ÖRNEK SORULAR ve ANLAŞMA LİSTESİ:

Mevlana İngilizce Dil Sınavı Örnek Soruları İçin Tıklayınız

İngilizce Örnek Sorular 2                             Tıklayınız 

Anlaşmalı Üniversiteler ve Bölümler Listesi için Tıklayınız

Ülkelere göre burs miktarları için                   Tıklayınız

 

 

Mevlana Değişim Programı

2018-2019 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Tarih

Faaliyetler 

05 Şubat-  

23 Şubat        2018

 

Başvuruların kabulü

28 Şubat 2018

   Pazartesi

 

Mevlana Yabancı Dil Sınavı: Öğrenciler 28 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 14.00’ da Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yer alan A Blok 105 nolu derslikte Mevlana Programı Yabancı Dil Sınavına gireceklerdir.

Önemli Not:

Mevlana Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği seçim sonuçlarının YÖK tarafından onaylandıktan sonra Dış İlişkiler Ofisi tarafından www.kilis.edu.tr ve mevlana.kilis.edu.tr isimli web adreslerinden ilan edilecektir.

Not 1. Gerekli görülen hallerde tarihler Dış İlişkiler Ofisi tarafından değiştirilebilir ve yeniden ilan edilir.

Not 2. Söz konusu tarihler Mevlana Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için geçerlidir.

Not 3http://mevlana.kilis.edu.tr web adresinde, Mevlana programı hakkında tüm bilgiler mevcuttur.

Not 4. Mevlana Programı ile ilgili detaylı bilgiye www.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

 

               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018